Make your own free website on Tripod.com
請即列印以下優惠券
用電話預約
即可真真正正地享有30分鐘免費試讀日語!!!

*免費學日語*

你已獲邀請
憑此券可真正免費個別試讀

30分鐘

請電:9011- 4468 陳老師 預約

人人日本語教室
香港灣仔軒尼詩道186號10字樓
﹙灣仔港鐵站A4出口,向右轉,見到「檀島咖啡」過幾間就係啦!﹚


人人日本語所在地:


如果睇唔明白,請打電話俾我︰9011- 4468 陳老師,我會安排專人帶你到來。

謝謝你對學習日文有興趣,亦希望你能將此訊息告知你的朋友